Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами в 2017 році – 25 вересня 2017 р.

Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами в 2017 році – 25 вересня 2017 р.

Семінар присвячений питанням бухгалтерського та податкового обліку операцій з цінними паперами в 2017 році. Семінар складається за двох сесій.

Назва: «Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами в 2017 році»
Дата:
Адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 11 (приміщення ДП «ФЕСТО»).
Час проведення семінару
За участі:
 • Харламова Олена – член Аудиторської палати України, Генеральний директор Агентства з МСФЗ, ректор ПВНЗ “МАСБА”, віце-президент ГС “ПАБУ”, експерт з МСФЗ (сесія 1)
 • Гальчук Лариса – сертифікований аудитор, директор АФ «Тимлар-Аудит», експерт з оподаткування операцій з цінними паперами (сесія 2)

Сесія 1 – Новації в бухгалтерському обліку цінних паперів в контексті МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

 1. Класифікація фінансових інструментів відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 2. Поняття бізнес-моделі та їх види.
 3. SPPI-тест та його застосування для класифікації фінансових інструментів.
 4. Рекласифікації фінансових інструментів при першому застосуванні МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 5. Міграції фінінструментів між групами за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 6. Практичні приклади обліку фінансових інструментів.
 7. Застосування моделі очікуваних збитків при знеціненні фінансових інструментів за МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
 8. Практичний приклад відображення в обліку знецінення фінансових інструментів.

Сесія 2 – Особливості податкового обліку операцій з цінними паперами

 1. Оподаткування операцій з цінними паперами: норми ПКУ повністю змінені з 01.01.2017 р. та передбачають окремий облік в т.ч. доходів, витрат від переоцінки цінних паперів – детальний аналіз в ході семінару, числові приклади із заповненням рядків додатків ЦП, РІ за наявності позитивного (від’ємного) результату звітного періоду від реалізації, переоцінки цінних паперів.
 2. Податковий облік операцій з повернення цінних паперів.
 3. Податковий облік операцій з цінними паперами власного випуску.
 4. Податковий облік операцій з деривативами та операцій з цінними паперами РЕПО.
 5. Податковий облік операцій з облігаціями: при здійсненні операцій з відсотковими облігаціями між датами виплати відсотків, при погашенні облігацій, при здійсненні операцій з валютними облігаціями.
 6. Податковий облік операцій з векселями: при здійсненні операцій з купівлі-продажу векселів, при здійсненні видачі та погашення.
 7. Податковий облік операцій з корпоративними правами, в іншій, ніж цінні папери формі.
 8. Формування податкових різниць при застосуванні методу участі в капіталі.
 9. Податковий облік операцій з дооцінки цінних паперів, відображеної у складі іншого сукупного доходу в роз’ясненнях ДФСУ.
 10. Податковий облік корпоративних прав, емітента яких визнано банкрутом, або припинено як юридичну особу у зв’язку з ліквідацією.

Вартість участі у семінарі становить 1600 грн. за одного учасника та включає вартість роздаткового матеріалу, обіду та кава-паузи.

 • Для членів ГС “ПАБУ”, замовників послуг АФ «Тимлар-аудит» – знижка 10%

З питань реєстрації прохання звертатися за телефоном (044) 581-78-55 та на e-mail: info@timlar-audit.com.ua