Аудит окремих статей

Аудит окремих статей

Спеціалісти Аудиторської фірми «ТИМЛАР – АУДИТ» виконують аудит окремих статей фінансової звітності та класів операцій в залежності від потреб замовника, наприклад:

  • Аудит правильності бухгалтерського обліку касових операцій, дотримання касової дисципліни;
  • Аудит правильності складання первинних документів діяльності підприємства;
  • Аудит повноти та правильності бухгалтерського та податкового обліку розрахунків з працівниками по заробітній платі.

Ви можете звернутись до нас з будь-яким питанням стосовно аудиту окремих статей фінансової звітності та класів операцій.

Спеціалісти Аудиторської фірми «ТИМЛАР – АУДИТ» допоможуть у разі необхідності зорієнтуватися, які саме питання бухгалтерського та податкового обліку, чи які статті фінансової звітності, мають бути перевіреними в залежності від конкретної ситуації на підприємстві.