Тарифи на аудиторськи послуги

Тарифи на аудиторськи послуги

Вартість аудиторських послуг з підтвердження фінансової звітності є договірною та визначається спочатку планово виходячи із запланованих обсягів робіт та прийнятих в Компанії тарифів.

Остаточна вартість послуг визначається виходячи із фактичних обсягів робіт. Розмір винагороди за надання аудиторських послуг повинен враховувати необхідний для якісного виконання таких послуг час, належні навички, знання, професійну кваліфікацію та ступінь відповідальності аудитора.

З урахуванням вимог діючого законодавства та необхідності здійснення та документування результатів перевірок згідно вимог МСА, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно Ріш. АПУ № 122/2 від 18.04.2003 р., вартість одного дня роботи спеціаліста Компанії становить:

Спеціаліст Орієнтовна вартість
Керівник перевіркиВ грн. еквівалент 400 y.e.
АудиторВ грн. еквівалент 200 y.e.
Помічник аудитораВ грн. еквівалент 80 y.e

З урахуванням досвіду щодо часу, необхідного для здійснення перевірок в залежності від виду діяльності перевіряємого підприємства Компанія зазначає наступні орієнтовні розміри вартості аудиторських послуг:

  • Аудит річної звітності страхових компаній – від 140 тис. грн.;
  • Аудит річної звітності торговця цінними паперами – від 80 тис. грн.
  • Аудит річної звітності компанії з управління активами – від 70 тис. грн.;
  • Аудит річної звітності корпоративного інвестиційного фонду – від 70 тис. грн.;
  • Аудит річної звітності пайового інвестиційного фонду – від 40 тис. грн.;
  • Аудит формування статутного капіталу – від 30 тис. грн.

ПП «АФ «Тимлар-аудит» повідомляє про свою готовність надавати послуги з підтвердження фінансової звітності та Звітних даних страховика за 2021 р.

ПП «АФ «Тимлар-аудит» гарантує високу якість аудиторських послуг, які надаються, та дотримання вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Просимо прийняти до уваги, що вартість аудиторських послуг визначена з урахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту щодо документування аудиторських процедур, які здійснюються аудиторами в ході перевірки, та формування робочого файлу аудитора.

Вартість аудиторських послуг є договірною, визначається за згодою сторін з урахуванням вищенаведених орієнтовних даних.