Аудит фінансової звітності підприємств

Аудит фінансової звітності підприємств

Аудит фінансової звітності передбачає оцінку облікової та іншої економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв’язків та взаємозв’язків між показниками.

Аудиторська фірма «ТИМЛАР – АУДИТ» здійснює обов’язковий та ініціативний аудит фінансової звітності підприємств всіх форм власності та видів діяльності, керуючись вимогами Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

В ході здійснення аудиту замовники отримують інформацію щодо наявності та стану системи внутрішнього контролю, повноти та правильності обліку розрахунків з бюджетом по всіх видах податків та обов’язкових платежів, повноти та відповідності облікової політики концептуальній основі складання фінансової звітності (МСФЗ, П(С)БО, звітність спеціального призначення).

Аудиторські висновки надаються згідно вимогам Міжнародних стандартів контролю, якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з урахуванням вимог державних регуляторів.

Щоб замовити фінансовий аудит або дізнатися про вартість послуги, ва достатньо зателефонувати до нас або заповнити форму для зворотнього зв’язку.