Дью діліженс (вивчення бізнесу)

Дью діліженс (вивчення бізнесу)

У загальному розумінні Due Diligence – це процедура формування об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування, яка включає в себе інвестиційні ризики, незалежну оцінку об’єкту інвестування, повне дослідження діяльності компанії, комплексну перевірку фінансового стану та положення на ринку.

За допомогою Due Diligence проводиться оцінка можливих ризиків: фінансових, юридичних тощо. Під час збору інформації враховується будь-яка інформація, незалежно від джерел походження. Вивчення отриманої інформації виконується різними спеціалістами окремо, потім робиться зведений аналіз. Рішення приймається експертами окремо від замовника. Форма подавання буває розгорнутою (з додаванням окремих проміжних рекомендації про подальші дії).