Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік

... .

Бухгалтерські послуги можуть надаватися в двох основних формах:

Повне бухгалтерське обслуговування

Спеціалісти Аудиторської фірми «ТИМЛАР – АУДИТ» можуть повністю забезпечити ведення обліку на підприємстві та подачу всіх форм звітності. При цьому аудиторська фірма гарантує високу якість наданих послуг, адже ресурси фірми дозволяють забезпечити безперервний процес бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві з залученням різних спеціалістів фірми, враховуючи їх взаємозамінність. Також, якість бухгалтерського обслуговування підвищується, враховуючи те, що спеціалісти фірми завжди можуть допомогти вирішити широке коло складних питань, оцінивши їх з різних точок зору.

Часткове бухгалтерське обслуговування

Спеціалісти Аудиторської фірми «ТИМЛАР – АУДИТ» можуть підключитися до роботи існуючої бухгалтерської служби на підприємстві та забезпечити ведення окремих ділянок бухгалтерського обліку, а також допомогти вдосконалити облікову політику та технології документообігу. При цьому, спеціалісти Аудиторська фірма «ТИМЛАР – АУДИТ» в цілому притримуються трудового розпорядку клієнта, надають керівництву клієнта всю необхідну інформацію та виконують доручення, що передбачені договором з аудиторською фірмою. Робота спеціалістів Аудиторської фірми «ТИМЛАР – АУДИТ», що відповідають за бухгалтерський облік клієнта, контролюється аудиторською фірмою, що забезпечує максимально високий рівень надійності та якості обліку.