Аудит податкової звітності підприємств

Аудит податкової звітності підприємств

Аудит податкового обліку дає можливість підприємству підготуватися до перевірок з боку податкових органів. Метою незалежної аудиторської перевірки податкового обліку є визначення правильності нарахування та сплати податків до бюджету, а також відображення цих податків у регламентованої звітності.

Аудиторська фірма «ТИМЛАР – АУДИТ» здійснює перевірки повноти та правильності ведення податкового обліку та складання податкової звітності по всіх видах податків та обов’язкових платежів в т. ч. податок на прибуток, податок на додатну вартість, єдиний податок, податок з доходів фізичних осіб, тощо.

По результатах перевірки замовнику надається Звіт з переліком виявлених відхилень та рекомендаціями з виправлення помилок.

В ході перевірки аудитори здійснюють в т. ч. ідентифікацію та оцінку ризиків операцій замовника, податковий облік яких є неурегульованим діючим законодавством, та надають, у разі необхідності, рекомендації щодо їх оформлення.