Фінансова, податкова та спеціалізована звітність страхової компанії за 9 місяців 2017 р.

Фінансова, податкова та спеціалізована звітність страхової компанії за 9 місяців 2017 р.

Семінар присвячений питанням фінансової, податкової та спеціалізованої звітності страхової компанії за 9 місяців 2017 р. Семінар складається за двох сесій: теоретичної та практичної.

Назва: «Фінансова, податкова та спеціалізована звітність страхової компанії за 9 місяців 2017 р.»
Дата:
Адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 11 (приміщення ДП «ФЕСТО»).
Час проведення семінару
За участі:
 • директора ПП «АФ «Тимлар-Аудит» Гальчук Л.М.;
 • представника Нацкомфінпослуг

Сесія 1

 1. Терміни надання фінансової, податкової та спеціалізованої звітності за 9 міс. 2017 р.;
 2. Зміни у статусі первинних документів, пов’язаних із змінами, внесеними в ст.9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення №88;
 3. Особливості застосування первинних документів в роз’ясненнях МФУ;
 4. Склад проміжної фінансової звітності за 9 міс.2017 р. згідно МСФЗ та згідно ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 5. Виправлення помилок у фінансовій звітності минулих періодів, зміни облікових політик та облікових оцінок, використання критерію суттєвості;
 6. Зміни у формі Податкової декларації з податку на прибуток та Додатків (АВ, ЗП, ЦП, РІ) – загальний огляд.
 7. Виправлення помилок у податковій звітності в т.ч. при зменшенні від’ємного значення об’єкту оподаткування. Коригування даних податкової звітності при зміні показників фінансової звітності;
 8. Детальний аналіз змін в оподаткуванні страхової діяльності з 01.01.2017 р.:
  1. страхові платежі за вхідним перестрахуванням податком на прибуток за ставкою 3% не оподатковуються: норми ПКУ доповнені;
  2. норми ПКУ змінені в частині відображення різниць при формуванні страхових резервів: детальний аналіз;
  3. при здійсненні внесків до МТСБУ податкові різниці не виникають: норми ПКУ доповнені.
  4. визначення обсягу доходів від страхової діяльності для цілей податкового обліку в роз’ясненнях ДФСУ.
 9. Оподаткування операцій з необоротними активами: норми ПКУ змінені.
  1. відображення різниць при продажу, ліквідації об’єктів невиробничих основних засобів;
  2. з 01.01.2017 р. податкова амортизація на суму дооцінки основних засобів не нараховується: норми ПКУ змінені;
  3. застосування з 01.01.2017 р. прискореної амортизації основних засобів 4 групи: норми ПКУ доповнені.
 10. Оподаткування операцій зі створення резерву сумнівних боргів та списання безнадійної дебіторської заборгованості: норми ПКУ змінені.
 11. Оподаткування операцій з цінними паперами: норми ПКУ повністю змінені та передбачають окремий облік в т.ч. доходів, витрат від переоцінки цінних паперів – детальний аналіз в ході семінару.
 12. Нові різниці, передбачені нормами ПКУ з 01.01.2017 р.: на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги особам, що не є платниками податку, на суми витрат від визнаних штрафів, тощо.
 13. Бухгалтерський та податковий облік операцій з інвестиційною нерухомістю: норми ПКУ змінені.

Сесія 2

Складання спеціалізованої звітності страховика за 9 місяців 2017 р., зміни вимог державного регулятора, аналіз типових помилок, рекомендації щодо врахування законодавчих змін.

Вартість участі у семінарі становить 1500 грн. за одного учасника та включає вартість роздаткового матеріалу, обіду та кава-паузи.

 • Для замовників аудиторських послуг ПП «АФ «Тимлар-Аудит» – знижки.
 • Компаніям, які раніше брали участь у наших семінарах – знижка 5%.
 • Додаткова знижка – за кожного другого учасника – 5%.

Увага! При реєстрації на семінар та здійсненні оплати до 01.09.2017 р. надається додаткова знижка!!!

З питань реєстрації прохання звертатися за телефоном (044) 581-78-55 та на e-mail: info@timlar-audit.com.ua