Фінансова, податкова та спеціалізована звітність страхової компанії за 1 кв. 2017 р.

Семінар присвячений темі фінансової, податкова та спеціалізована звітність страхової компанії за перший квартал 2017 р. за участю директора ПП «АФ «Тимлар-Аудит» представника «Нацкомфінпослуг»

Назва: «Фінансова, податкова та спеціалізована звітність страхової компанії за 1 кв. 2017 р.»
Дата: 07 квітня 2017 г.
Адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 11 (приміщення ДП «ФЕСТО»).
Час проведення семінару 11.30. - 19.15

Сесія перша

 1. Терміни надання фінансової, податкової та спеціалізованої звітності. Визначення базового податкового періоду в 2017 р. за даними Звіту про фінансові результати за 2016 р.
 2. Детальний аналіз змін в оподаткуванні страхової діяльності з 01.01.2017 р.:
  1. страхові платежі за вхідним перестрахуванням податком на прибуток за ставкою 3% не оподатковуються: норми ПКУ доповнені;
  2. норми ПКУ змінені в частині відображення різниць при формуванні страхових резервів: детальний аналіз;
  3. при здійсненні внесків до МТСБУ податкові різниці не виникають: норми ПКУ доповнені.
 3. Оподаткування операцій з необоротними активами: норми ПКУ змінені.
  1. відображення різниць при продажу, ліквідації об’єктів невиробничих основних засобів: інформативний числовий приклад (за наявності витрат на ремонт, віднесених на витрати періоду чи капіталізованих);
  2. з 01.01.2017 р. податкова амортизація на суму дооцінки основних засобів не нараховується: норми ПКУ змінені;
  3. застосування з 01.01.2017 р. прискореної амортизації основних засобів 4 групи: норми ПКУ доповнені.
 4. Оподаткування операцій зі створення резерву сумнівних боргів та списання безнадійної дебіторської заборгованості: норми ПКУ змінені. Інформативний числовий приклад формування податкових різниць при списанні безнадійної дебіторської заборгованості понад суму резерву.
 5. Оподаткування операцій з цінними паперами: норми ПКУ повністю змінені та передбачають окремий облік в т.ч. доходів, витрат від переоцінки цінних паперів – детальний аналіз в ході семінару. Нові різниці, передбачені нормами ПКУ з 01.01.2017 р.: на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги особам, що не є платниками податку, на суми витрат від визнаних штрафів, тощо.
 6. Формування різниць з метою виключення подвійного формування доходів та витрат: перехідні положення ПКУ доповнено.
 7. Бухгалтерський та податковий облік операцій з інвестиційною нерухомістю: норми ПКУ змінені.
 8. Бухгалтерський та податковий облік операцій з уступки права вимоги (для первинного кредитора, нового кредитора, боржника).

Сесія друга

Складання спеціалізованої звітності страховика за 1 кв. 2017 р., аналіз типових помилок, рекомендації щодо врахування законодавчих змін, зміни вимог державного регулятора, вимоги до аудиторського висновку.