Складання Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за 2014 р.

Під час тренінгу будуть розглянуті наступні питання:

 1. Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика, затверджена Наказом Міністерства доходів і зборів України від 27.01.2014 р. №84, надалі Декларація: загальні правила складання, аналіз відповідності нормам ст.156 ПКУ, формування нових Додатків до Декларації. Складання Декларації платниками податку з базовим звітним періодом – квартал, рік. Рекомендації аудитора щодо построкового заповнення Декларації, спільне обговорення проблемних питань;
 2. Розрахунок авансових внесків при виплаті страховою компанією дивідендів: норми ПКУ не змінилися, тому діють роз’яснення контролюючих органів минулих звітних періодів;
 3. Розрахунок авансових внесків з податку на прибуток: форма Декларації встановлює прозорий алгоритм. Відповідальність за несплату;
 4. Сплата авансових внесків з податку на прибуток може бути припинена, якщо за перший квартал року надана збиткова Декларація навіть при порушенні граничних термінів її надання;
 5. Зарахування переплати з податку на прибуток у рахунок сплати авансових внесків: до податкових органів необхідно надати відповідну заяву;
 6. Визначення доходу від страхової діяльності – керуємося ст.156 ПКУ;
 7. Оподаткування операцій з цінними паперами в 2014 р.: діє загальне правило без доходів від продажу не має витрат з придбання, про збитки 2013 р. можна забути. Порядок визнання в цілях оподаткування цінних паперів такими, що перебувають на обігу на фондовій біржі. Рекомендації щодо відображення в Декларації операцій з цінними паперами до 03.08.2014 р. та після;
 8. Оподаткування операцій з борговими цінними паперами в 2014 р. – в нормах ПКУ багато невизначеного. Числові приклади вирішуємо спільно;
 9. Оподаткування операцій з валютними облігаціями, оподаткування курсових різниць. Нарахування курсових різниць на балансову чи номінальну вартість залежить від обраного способу формування вартості валютних облігацій на балансі страхової компанії. Числові приклади вирішуємо спільно, аналіз роз’яснень з цього приводу МФУ, НБУ. Що є витратами з придбання – собівартість придбання чи балансова вартість?;
 10. Особливий податок на операції з відчуження цінних паперів, аналіз ситуації: хто має утримувати, перераховувати та складати звітність з цього податку. Спільний аналіз неврегульованих законодавчих норм;
 11. Оподаткування валютних операцій в умовах валютного курсу, який змінюється протягом дня. Нарахування курсових різниць при отриманні внесків у статутний капітал у валюті від нерезидентів – є можливості уникнути оподаткування.

  Під час тренінгу також буде здійснено короткий огляд загальних питань, пов’язаних з валютним регулюванням та адмініструванням ПДВ з 01.12.2014 р. та з 01.01.2015 р.

  Спеціальне питання тренінгу – бухгалтерський та податковий облік (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО) розповсюдження страховою компанією рекламних матеріалів