Тарифи на аудиторськи послуги

Тарифи на аудиторськи послуги

Вартість аудиторських послуг з підтвердження фінансової звітності є договірною та визначається спочатку планово виходячи із запланованих обсягів робіт та прийнятих в Компанії тарифів.

Остаточна вартість послуг визначається виходячи із фактичних обсягів робіт. Згідно Ст. 20 ЗУ «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року № 3125-XII в редакції прийнятій Законом України від 14 вересня 2006 року № 140-V: Забороняється проведення аудиту якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора.

З урахуванням вимог діючого законодавства та необхідності здійснення та документування результатів перевірок згідно вимог МСА, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту згідно Ріш. АПУ № 122/2 від 18.04.2003 р., вартість одного дня роботи спеціаліста Компанії становить:

Спеціаліст Орієнтовна вартість
Керівник перевіркиВ грн. еквівалент 400 y.e.
АудиторВ грн. еквівалент 200 y.e.
Помічник аудитораВ грн. еквівалент 80 y.e

З урахуванням досвіду щодо часу, необхідного для здійснення перевірок в залежності від виду діяльності перевіряємого підприємства Компанія зазначає наступні орієнтовні розміри вартості аудиторських послуг:

  • Аудит річної звітності страхових компаній – від 18 тис. грн.;
  • Аудит річної звітності торговця цінними паперами – від 15 тис. грн.
  • Аудит річної звітності компанії з управління активами – від 6 тис. грн.;
  • Аудит річної звітності корпоративного інвестиційного фонду – від 10 тис. грн.;
  • Аудит річної звітності пайового інвестиційного фонду – від 6 тис. грн.;
  • Аудит формування статутного капіталу – від 5 тис. грн.

ПП «АФ «Тимлар-аудит» повідомляє про свою готовність надавати послуги з підтвердження фінансової звітності та Звітних даних страховика за 2013 р.

ПП «АФ «Тимлар-аудит» гарантує високу якість аудиторських послуг, які надаються, та дотримання вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Вартість аудиторських послуг визначається з урахуванням загальних обсягів страхових платежів, прийнятих страховою компанією за рік, та орієнтовно визначається наступним чином:

Обсяги прийнятих страхових платежів за рік, млн. грн. Орієнтовна вартість аудиторських послуг, тис. грн.
До 1 млн. грн. 18 тис. грн.
Від 1 до 3 млн. грн.

Для 3 млн. грн.
18 тис. грн. + (обсяг прийнятих страхових платежів)*0,5
18 + 3*0,5 = 19,5 тис. грн.
Від 3 до 10 млн. грн.

Для 10 млн. грн.
18 тис. грн. + (обсяг прийнятих страхових платежів)*0,7
18 + 10*0,7 = 25,0 тис. грн.
Від 10 до 20 млн. грн.

Для 20 млн. грн.
18 тис. грн. + (обсяг прийнятих страхових платежів)*0,8
18 + 20*0,8 = 34,0 тис. грн.
Від 20 до 30 млн. грн.

Для 30 млн. грн.
18 тис. грн. + (обсяг прийнятих страхових платежів)*0,9
18 + 30*0,9 = 45,0 тис. грн.
Від 30 до 40 млн. грн.

Для 40 млн. грн.
18 тис. грн. + (обсяг прийнятих страхових платежів)*1,0
18 + 40*1,0 = 58,0 тис. грн.
Від 40 до 50 млн. грн.

Для 50 млн. грн.
18 тис. грн. + (обсяг прийнятих страхових платежів)*0,9
18 + 50*0,9 = 63,0 тис. грн.
Від 50 до 60 млн. грн.

Для 60 млн. грн.
18 тис. грн. + (обсяг прийнятих страхових платежів)*0,8
18 + 60*0,8 = 66,0 тис. грн.
Від 60 до 100 млн. грн.

Для 100 млн. грн.
18 тис. грн. + (обсяг прийнятих страхових платежів)*0,7
18 + 100*0,7 = 88,0 тис. грн.
Більше100 млн. грн.

Для 200 млн. грн.
18 тис. грн. + (обсяг прийнятих страхових платежів)*0,6
18 + 200*0,6 = 138,0 тис. грн.

Просимо прийняти до уваги, що вартість аудиторських послуг визначена з урахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту щодо документування аудиторських процедур, які здійснюються аудиторами в ході перевірки, та формування робочого файлу аудитора.

Вартість аудиторських послуг є договірною, визначається за згодою сторін з урахуванням вищенаведених орієнтовних даних.