Школа

Школа

...

Програма курсу школи бухгалтерів «Сам собі головний бухгалтер»

Курс розрахований на бухгалтерів, які мають початкові знання в області бухгалтерського обліку.

Після проходження курсу Ви зможете самостійно вести бухгалтерський і податковий облік підприємства, складати фінансову і податкову звітність.

Курс розрахований на 30 годин. Навчання проводяться щодня, крім суботи та неділі, по 3 години на день (2 тижні). Час занять 15.00 – 18.00.

Впродовж курсу висвітлюються питання бухгалтерського та податкового обліку окремих операцій господарської діяльності підприємства з одночасним розв’язанням практичного прикладу з формування фінансової і податкової звітності.

На останньому занятті проводиться контрольна робота з індивідуальним аналізом помилок.

Після закінчення занять видається сертифікат про проходження навчання.

Тема курсу

 1. Вступ. Уявлення про План рахунків бухгалтерського обліку і метод подвійного запису. ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
 2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Призначення, структура, принципи визначення форми і змісту фінансової звітності в Україні.
 3. Бухгалтерський і податковий облік розрахунків з покупцями і замовниками, в т.ч. з нерезидентами (експорт). Відображення валютних операцій в податковій і бухгалтерській звітності.
 4. Бухгалтерський і податковий облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, в т.ч. с нерезидентами (імпорт).
 5. Основні закони податкового законодавства: ЗУ «Про ПДВ», ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств».
 6. Бухгалтерський і податковий облік операцій з основними фондами і нематеріальними активами.
 7. Бухгалтерський і податковий облік операцій з запасами (товари, матеріали і т.д.).
 8. Бухгалтерський і податковий облік кредитних операцій.
 9. Бухгалтерський і податковий облік операцій з нарахувань і виплат заробітної плати.
 10. Бухгалтерський і податковий облік операцій з цінними паперами.
 11. Бухгалтерський і податковий облік операцій з формування статутного фонду.
 12. Декларація з податку на прибуток, декларація з ПДВ.
 13. Формування видатків з податку на прибуток при складанні фінансової звітності.
 14. Принципи складання фінансової звітності підприємства: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансової звітності.
 15. Заповнення фінансової і податкової звітності про дані господарських операцій, які проаналізовані протягом занять.

Кожному учаснику занять надаються збірки нормативних документів з теми навчання. Всього 30 годин.

Семінар підготовлений АФ «Тимлар-аудит», заняття проводять сертифіковані аудитори – фахівці в галузі податкового і бухгалтерського обліку.