Стаття директора аудиторської фірми «Тимлар-Аудит» Гальчук Л.М.

Метою даної статті є надання практичних рекомендацій аудиторам, які здійснюють аудит фінансової звітності страхових компаній, щодо перевірки правильності бухгалтерського обліку нарахування страхових платежів страховою компанією, яка здійснює ризиков